Iran NGK

اطلاعات محصول سؤال 20)عمر یک شمع موتور چقدر است؟

q-20

حتی اگر یک شمع موتور به درستی استفاده شود، تعویض دوره ای آن لازم است زیرا که شمع یک قطعه ی مصرفی است.
نمونه ی مشکلات ناشی از استفاده ی طولانی مدت و بیش از حد:
•    الکترود کهنه در جرقه زدن مشکل خواهد داشت.
•    رسوب انباشته شده در قسمت جرقه زن باعث احتراق غیر عادی (پیش سوزی) شده و منجر به مشکلاتی از قبیل ذوب شدن الکترود خواهد شد

 

وسایل نقلیه 4 چرخ:15 تا 20 هزار کیلومتر
وسایل نقلیه 4 چرخ سبک:7 تا 10 هزار کیلومتر
وسایل نقلیه 2 چرخ:3 تا 5 هزار کیلومتر

    1)    این مسافت ها تنها راهنمایی برای تعویض شمع ها هستند. بسته به شرایط استفاده و سیستم احتراق موتور این مسافت ممکن است کمتر باشد. شمع های پلاتینیوم که ابتدای شماره فنی آنها حرف "P" وجود دارد مانند PFR5G-11 یا شمع های ایریدیوم که شماره فنی آنها با حرف "I" شروع می شود مانند IFR6A11 هر 100 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارند.
2)    انواع متنوعی از شمع NGK موجود است. برای انتخاب شمع مناسب نیازتان از کاتالوگ ها و جداول توصیه ی ما کمک بگیرید.